ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตรวจสอบ
Asset 2

อาคารเรียน ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น และโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อาคารมีขนาดโดยประมาณกว้าง 13.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูง 11.61 เมตร อายุอาคารประมาณ 40 ปี โดยที่ทางโรงเรียนฯ มีความประสงค์ที่จะรื้อกันสาดของอาคารออกทั้งหมด จึงว่าจ้างบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ให้ทำการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบโครงสร้าง

ตรวจสอบ

Share this post
Scroll to Top