สนิมจุดเล็ก ๆปล่อยไว้นาน ๆ อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่
ต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้

ซ่อมโครงสร้าง
Asset 2

สนิมจุดเล็ก ๆ เมื่อปล่อยไว้นาน ๆ อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ส่งผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างได้ องค์ประกอบของการเกิดสนิมคือ น้ำ + อากาศ + เหล็ก หากไม่ครบองค์ประกอบ สนิมก็จะไม่เกิดขึ้น

นี่คือสาเหตุว่าทำไม ท้องพื้นดาดฟ้า คาน หรือเสาที่ติดกับห้องน้ำ หรือโครงสร้างอื่น ๆ ที่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความชื้นจึงเกิดสนิมเหล็กแล้วดันปูนให้กระเทาะออกมาก่อนใครเพื่อน

วิธีการซ่อมแซม ก็ต้องซ่อมแซมจากต้นเหตุ จึงจะหยุดปัญหาได้อย่างถูกจุด นั้นก็คือ เลือกวิธีที่ทำให้องค์ประกอบการเกิดสนิม “ไม่ครบ”

1.เคลือบผิวโลหะหรือเหล็กเสริมด้วยอีพ็อกซี่หรือ ซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

2.ทำให้คอนกรีตทึบน้ำ
– ใช้วัสดุซ่อมแซมที่มีความทึบน้ำสูง
– ทาวัสดุป้องกันผิวคอนกรีต เช่น ซีเมนต์ อีพ็อกซี หรืออื่น ๆ

สยาม เรมีดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการซ่อมแซมโครงสร้าง รู้ลึก รู้จริง และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

การซ่อมแซมควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเลือกวิธีที่ทำให้องค์ประกอบของการเกิดสนิมเหล็กไม่ครบ โดยการทำให้น้ำและออกซิเจนไม่เข้าไปสัมผัสกับเหล็กเสริม

ปัญหาสนิมเรื้อรังสามารถทำให้อาคารถล่มได้

คอนกรีตเสริมเหล็กที่เหล็กเสริมเป็นสนิม สนิมเหล็กจะขยายตัวและดินคอนกรีตแตกร้าว กะเทาะหลุดล่อน ทำให้โครงสร้างมีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กลงกว่าที่ออกแบบไว้เป็นผลทำให้กำลังการรับน้ำหนักของโครงสร้างนั้น ๆ ลดลง และสูญเสียการยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กและคอนกรีต อาจทำให้องค์อาคารนั้นๆ ไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ถ้ารุนแรงอาจเกิดการวิบัติและพังทลาย

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email