เสาเข็มสปันไมโครไพล์วิธีป้องกันการทรุดตัวของฐานรากของส่วนต่อเติม

บ้านทรุด
Asset 2

วิธีป้องกันการทรุดตัวของฐานรากของส่วนต่อเติม

ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ส่วนต่อเติมให้ถึงชั้นดินแข็งและแยกโครงสร้างไม่ใช้เสาเข็มร่วมกับตัวบ้าน ต้องตอกเสาเข็มส่วนต่อเติมให้ลึกถึงชั้นดินดานหรือตอกให้เท่ากับตัวบ้าน เช่น เสาเข็มตัวบ้านเป็นเข็มไอ ลึก 21 เมตร เสาเข็มส่วนต่อเติมควรลึก 21 เมตร ให้ปลายเสาเข็มอยู่ในระดับชั้นดินเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ต่างระดับกันและป้องกันการทรุดตัวของฐานรากได้ในระยะยาว

สปันไมโครไพล์
Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email