ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก
Asset 2

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก

เสาเข็มไมโครสปันไพล์สามารถนำมาประยุกต์ในงานแก้ไขปัญหาฐานรากได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

1.งานฐานรากในที่แคบและงานต่อเติมอาคาร 

การใช้เครื่องจักรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ และเสาเข็มขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้สามารถทำงานในที่คับแคบ ไม่สกปรกหรือมีเสียงดังจนรบกวนพื้นที่ข้างเคียง ทำงานได้รวดเร็ว สามารถตอกเสาเข็มได้ลึกเท่าหรือใกล้เคียงกับเสาเข็มเดิมของอาคาร เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวต่างระดับ

การประยุกต์ใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ในการแก้ไขปัญหาฐานราก

การตอกเสาเข็มรับรางสายไฟ

 

การตอกเข็มสำหรับงานต่อเติม

การตอกเข็มสำหรับงานต่อเติม

 

  1. งานเสริมความแข็งแรงของฐานรากอาคารเพื่อการยกปรับระดับ

 

การเสริมความแข็งแรงของฐานราก

การเสริมความแข็งแรงของฐานราก

 

การยกปรับระดับอาคาร

การยกปรับระดับอาคาร

 

เนื่องจากเสาเข็มมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาจึงสามารถขนย้ายเข้าไปทำงานภายใต้พื้นอาคารได้สะดวก

  1. งานเสริมฐานรากโครงสร้างขนาดใหญ่

ฐานรากของตอม่อสะพานทางหลายแห่งทางภาคเหนือ เกิดปัญหาจากการกัดเซาะของน้ำ  และการใช้เสาเข็มที่สั้นเกินไป ฐานรากเกิดการเคลื่อนตัวทั้งในแนวราบและแนวดิ่งไปจากตำแหน่งเดิมจนโครงสร้างส่วนบนเคลื่อนตัวตามไปด้วย   แก้ไขโดยการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์เพื่อรับน้ำหนักโครงสร้างแทนเสาเข็มเดิมและเพื่อยึดเกาะกับพื้นท้องแม่น้ำ จากนั้นจึงค่อยแก้ไขโครงสร้างส่วนบน

ตอม่อสะพานทรุดตัว

ตอม่อสะพานทรุดตัว

 

การเสริมความแข็งแรงของฐานรากตอม่อสะพาน

การเสริมความแข็งแรงของฐานรากตอม่อสะพาน

 

4.งานปรับปรุงพื้นและแท่นเครื่องจักรในโรงงาน    

โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเปลี่ยนประเภทการใช้งาน  มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกพื้นโรงงานให้มากขึ้น  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและชนิดของเครื่องจักร  เสาเข็มสปันไมโครไพล์จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องรื้อโครงสร้างของอาคารเดิม

 

การเสริมความแข็งแรงของพื้นโรงงาน

การเสริมความแข็งแรงของพื้นโรงงาน

การตรวจสอบรอยเชื่อม

การตรวจสอบรอยเชื่อม

เสาเข็มสปันไมโครไพล์มีกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับการผลิตเสาเข็มสปันขนาดใหญ่ คอนกรีตมีกำลังอัด และความหนาแน่นสูง มีความทึบน้ำและทนต่อการกัดกร่อนได้มากกว่าคอนกรีตทั่วไป การที่มีขนาดหน้าตัดเล็ก และมีความยาวแต่ละท่อนไม่มากทำให้ สามารถทำงานในพื้นที่อันจำกัดได้สะดวก รอยต่อเชื่อมถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากกว่าส่วนอื่นของตัวเสาเข็ม จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานแก้ไขปัญหาฐานรากได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้การใช้ท่อเหล็กและมีราคาถูกกว่ามาก จึงใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี

Share this post
Scroll to Top