ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

เสริมฐานราก ทรุด

Siam Engineer Forum

งานเสริมฐานรากอาคาร

แก้ปัญหา อาคารทรุด,บ้านทรุด,ส่วนต่อเติมทรุดตัว

วิเคราะห์สาเหตุ การแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคารและโครงสร้างอื่นๆ

พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามวิศวกรรม

ปรึกษาวิศวกรฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โทร. 086-459-0533

ตึกทรุด
บริการเสริมฐานราก

Our Service

  • ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหา อาคารทรุด,บ้านทรุด,ตึกทรุดสวนต่อเติมทรุดตัว
  • วิเคราะห์สาเหตุ การแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคาร,ผนังเสา,คาน และโครงสร้างอื่น ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามวิศวกรรม
  • ยกปรับระดับอาคาร และโครงสร้างทุกประเภททั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก อาทิ สะพาน,อาคารพาณิชย์,โบสถ์ หรือวัด ฯลฯ
  • ออกแบบเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง เพื่อปรับปรุง/ดัดแปลง การใช้อาคาร,ทำฐานแท่นเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่กำลังผลิต เป็นต้น ตอกเสาเข็ม SPUN MICROPILE ในพื้นที่จำกัด เพื่อให้ได้ความยาวเสาเข็มและความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้  โดยรับรองการรับน้ำหนักของเสาเข็มทุกต้น
  • มีรายงานและหนังสือรับประกันผลงานที่ออกโดยบริษัทฯ และเซ็นต์รับรองโดยวิศวกร

งานเสริมฐานราก และยกปรับระดับอาคาร 6 ชั้น

Video

เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร 6 ชั้น

เสริมความแข็งแรงของฐานรากและยกปรับระดับให้เหมาะสมกับอาคารที่สร้างใหม่

สะพานข้ามแม่น้ำตรัง

งานเลื่อนสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ดำเนินการเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2016 

Screen Shot 2563-02-08 at 12.25.12

โรงเรียนศรีดรุณ

เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร

การเสริมฐานรากอาคาร เป็นแนวทางการแก้ไขอาคารที่มีการทรุดตัว มีขั้นตอนการดำเนินการหลัก ๆ ดังนี้

1. จัดเตรียมสถานที่, ขนย้ายวัสดุ-เครื่องมือ

เป็นการเตรียมงานพร้อมกับการเตรียมสถานที่ เช่น กั้นเขตพื้นที่การทำงาน เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 2 ขุดดินและขนย้ายดิน

เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานใต้อาคาร
และใช้งานอาคารได้ตามปกติ

3. เสริมเสาเข็มและฐานรากอาคาร

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

3.1. การเสริมเสาเข็มแบบกด (HYDRAULIC COMPRESSION PILES:HCP.)

เป็นการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES ด้วย HYDRAULIC โดยอาศัยโครงสร้างอาคารเป็นน้ำหนักถ่วง ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันที

3.2. การเสริมเสาเข็มระบบตอก (MICRO DRIVEN PILE:MDP.)

เป็นการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES ด้วยชุดปั้นจั่นขนาดเล็กตอกลงไป ซึ่งสามารถทราบกำลังการรับน้ำหนักของเสาเข็มเบื้องต้นได้ทันทีจากค่า BLOW COUNT เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้จากสูตรมาตรฐาน

4. ถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากใหม่ และยกปรับระดับ

ประกอบฐานรากใหม่ด้วยโครงสร้างเหล็กรูปพรรณแล้วถ่ายน้ำหนักจากอาคารสู่ฐานรากใหม่ พร้อมทั้งยกปรับระดับอาคารด้วย HYDRAULIC JACKS โดยทำการปรับระดับของฐานรากแต่ละฐานให้เหมาะสม

5. งานติดตั้งตอม่อใหม่ เก็บงาน และทำความสะอาด

ติดตั้งตอม่อใหม่ และถอดชุดค้ำยันชั่วคราวออก ถมดินใต้อาคาร เก็บงาน และทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

ผลงาน

ภาพผลงานก่อนและหลังใช้บริการ

Previous slide
Next slide

หนังสือรับรองผลงาน

ดำเนินการโดย บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

ผลงานเสริมฐานราก ทรุด

portfolio เสริมฐานราก

เสริมฐานราก และยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 1.25 เมตร

จากการสำรวจ ฐานรากอาคารเดิมเป็นไม้เสาเข็มสั้น ความยาวเสาเข็มจึงหยั่งไม่ถึงชั้นดินดาน ส่งผลให้อาคารเดิมทรุดตัวลง ทางบริษัทจึงดำเนินการแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จำนวน 21 ต้นด้วยระบบกดด้วยแม่แ

อ่านต่อ »
portfolio เสริมฐานราก

เสริมฐานรากบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (31 ต้น)

การสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า ฐานรากของอาคารที่ดำเนินการแก้ไข เสาเข็มเดิมคือ #เสาเข็มเดี่ยว (เสาเข็มต้นเดียว) ทุกฐานราก ซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วการออกแบบฐานรากต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ น้

อ่านต่อ »
portfolio เสริมฐานราก

เสริมฐานราก โรงจอดรถ

จากการสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า เสาเข็มเดิมในตำแหน่งดังภาพไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารได้ จึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งอยู่บนชั้นดินแข็

อ่านต่อ »
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
portfolio เสริมฐานราก

ผลงานแก้ไขฐานราก บ้านทรุดทั้งหลัง (27ต้น) และยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร จ.เพชรบุรี

     บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปทำการแก้ไขฐานรากบ้านทรุดและยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิม

อ่านต่อ »
portfolio เสริมฐานราก

ผลงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขึ้น 0.50 เมตร

     จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิมจากการทำงาน พบว่า ตำแหน่งแก้ไขดังกล่าวเสาเข็มเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารเดิมได้ และตำแหน่งเสาเข็มบางตำแหน่งเยื้องศูนย์อยู่ริมฐานรากอาคาร จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต

อ่านต่อ »
สะพาน ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
portfolio เสริมฐานราก

ยกปรับระดับ เสริมฐานราก สะพาน ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างบ้าน อาคาร สะพาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก โดย สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างบ้าน อาคาร สะพาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนา

อ่านต่อ »
สะพานข้ามทางรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี
portfolio เสริมฐานราก

เลื่อนสะพานข้ามทางรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในด้าน งานเสริมฐานราก ยกสะพาน แก้ไขโครงสร้างสะพาน โบสถ์ วัด บ้าน อาคาร ทรุดตัว และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี บุคลากรทุกท่านล้วนมีประส

อ่านต่อ »
สะพานยางตลาด
portfolio เสริมฐานราก

ยกปรับระดับ เสริมฐานราก สะพานยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างอาคาร มีหลักกระบวนการทำงานทางวิศวกรรม ที่มีความซับซ้อนสูง และอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร ต้องปรับแก้ไขฐานราก

อ่านต่อ »
งานเลื่อนสะพานข้ามแม่น้ำตรัง
portfolio เสริมฐานราก

เลื่อนสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ดำเนินการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2016

สองภาพนี้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ก่อนการเลื่อนสะพาน และหลังการเลื่อนสะพานบริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมฐานราก และยกปรับระดับอาคาร ได้รับการติดต่อจากลูกค้ามาว่า ลูกค้า

อ่านต่อ »
Scroll to Top