ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สปันไมโครไพล์
Asset 2

มาตรฐานเสาเข็มสปันไมโครไพล์ฉบับมอก. 397-2524 และ มอก. 397-2562 มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. ความแตกต่างระหว่างเสาเข็มฉบับเก่า มอก.397-2524 และ ฉบับใหม่ มอก.397-2562
ตอบ มอก.397-2524 มีรายละเอียดในเรื่องหัวต่อไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือต่อผู้บริโภค ว่าเสาเข็มที่ตอกนั้นมีหัวต่อหรือไม่มีหัวต่อ จนในที่สุดทางสมอ.จึงมีการปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงให้เป็นมอก.ฉบับใหม่ โดยยกมาตรฐานฉบับเดิมเป็นหลัก
ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดของเสาเข็มมอก.397-2562 ดังนี้
1. เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องหัวต่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มกำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีต (Strength Concrete) จาก 350 Ksc.เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 400 Ksc
3. เพิ่มเหล็กขอบ (มีหน้าที่ป้องกันเสาเข็มแตกขณะที่มีการติดตั้งเสาเข็ม)
4. กำหนดให้สามารถเปลี่ยนเป็นเหล็กรีดเย็นได้ และเหล็กหัวต่อต้องต่อกับหน้าเพลท

2. ทำไมเราต้องใช้คอนกรีต over design 450 ksc.ทั้งที่มอก.ใหม่กำหนด 400 ksc.
ตอบ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่า เสาเข็มของเราเมื่อทำการตอกแล้วเสร็จ จะยังคงมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่แตกร้าวภายในจากแรงกระแทกของตุ้มตอก จนส่งผลเสียต่อความ สามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกในอนาคต 

3. รอยเชื่อมต่อหน้าเพลท จะสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้อย่างไร เนื่องจากเสาเข็มมีรอยเชื่อมหลายจุด
ตอบ ทางเราออกแบบรอยต่อเชื่อมให้แข็งแรงกว่าส่วนอื่นๆของเสาเข็ม 2 เท่า (ดูได้จากรายการคำนวณ) จากผลการทดสอบ bending moment test จนถึงจุดวิบัติ พบว่าการวิบัติของโครงสร้าง เกิดขึ้นที่ส่วนอื่นๆของเสาเข็ม ไม่ใช่ที่บริเวณรอยต่อเชื่อม

4. การรับประกัน
ตอบ ทางเรามีการรับประกัน ในส่วนที่เสียหาย โดยรับผิดชอบไม่เกินมูลค่างานที่ได้ว่าจ้าง ระยะเวลาการรับประกัน 5 ปีตั้งแต่วันที่ทำงานแล้วเสร็จ

5. ทำไมเราไม่ผลิตเสาเข็มที่มีขนาดตามท้องตลาดขาย เช่น ขนาด  21 cm. ขนาด 25 cm. ขนาด 30 cm.
ตอบ เนื่องจากเสาเข็มเราเป็นไมโครไพล์ ซึ่งไมโครแปลว่าเล็ก  เราจึงมีการออกแบบเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก แต่ designของเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าหรือเท่ากับขนาดเสาเข็มที่นิยมขายตามท้องตลาด ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเสาเข็มขนาด 30 cm.และเสาเข็มขนาด 24 cm. ทางลูกค้าออกแบบให้เสาเข็มมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ 35-40 ตัน/ต้น แต่ทางเราออกแบบให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าที่ทางลูกค้าออกแบบ ซึ่งการรับน้ำหนัก 35-40 ตัน/ต้นเท่ากัน เสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า แล้วทำไมลูกค้าต้องเสียเงินแพงกว่าขณะที่เสาเข็มขนาด 30 cm.มีกำลังรับน้ำหนักเท่ากับเสาเข็มขนาด 24 cm.

6. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มอก.397-2524และ มอก.397-2562 มีราคาแตกต่างกันหรือไม่
ตอบ ราคาเท่าเดิม

Share this post
Scroll to Top