คำถามที่พบบ่อย

สปันไมโครไพล์
Asset 2

มาตรฐานเสาเข็มสปันไมโครไพล์ฉบับมอก. 397-2524 และ มอก. 397-2562 มีความแตกต่างกันอย่างไร

1. ความแตกต่างระหว่างเสาเข็มฉบับเก่า มอก.397-2524 และ ฉบับใหม่ มอก.397-2562
ตอบ มอก.397-2524 มีรายละเอียดในเรื่องหัวต่อไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือต่อผู้บริโภค ว่าเสาเข็มที่ตอกนั้นมีหัวต่อหรือไม่มีหัวต่อ จนในที่สุดทางสมอ.จึงมีการปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงให้เป็นมอก.ฉบับใหม่ โดยยกมาตรฐานฉบับเดิมเป็นหลัก
ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดของเสาเข็มมอก.397-2562 ดังนี้
1. เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องหัวต่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มกำลังการรับน้ำหนักของคอนกรีต (Strength Concrete) จาก 350 Ksc.เป็นมากกว่าหรือเท่ากับ 400 Ksc
3. เพิ่มเหล็กขอบ (มีหน้าที่ป้องกันเสาเข็มแตกขณะที่มีการติดตั้งเสาเข็ม)
4. กำหนดให้สามารถเปลี่ยนเป็นเหล็กรีดเย็นได้ และเหล็กหัวต่อต้องต่อกับหน้าเพลท

2. ทำไมเราต้องใช้คอนกรีต over design 450 ksc.ทั้งที่มอก.ใหม่กำหนด 400 ksc.
ตอบ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่า เสาเข็มของเราเมื่อทำการตอกแล้วเสร็จ จะยังคงมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่แตกร้าวภายในจากแรงกระแทกของตุ้มตอก จนส่งผลเสียต่อความ สามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกในอนาคต 

3. รอยเชื่อมต่อหน้าเพลท จะสามารถทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้อย่างไร เนื่องจากเสาเข็มมีรอยเชื่อมหลายจุด
ตอบ ทางเราออกแบบรอยต่อเชื่อมให้แข็งแรงกว่าส่วนอื่นๆของเสาเข็ม 2 เท่า (ดูได้จากรายการคำนวณ) จากผลการทดสอบ bending moment test จนถึงจุดวิบัติ พบว่าการวิบัติของโครงสร้าง เกิดขึ้นที่ส่วนอื่นๆของเสาเข็ม ไม่ใช่ที่บริเวณรอยต่อเชื่อม

4. การรับประกัน
ตอบ ทางเรามีการรับประกัน ในส่วนที่เสียหาย โดยรับผิดชอบไม่เกินมูลค่างานที่ได้ว่าจ้าง ระยะเวลาการรับประกัน 5 ปีตั้งแต่วันที่ทำงานแล้วเสร็จ

5. ทำไมเราไม่ผลิตเสาเข็มที่มีขนาดตามท้องตลาดขาย เช่น ขนาด  21 cm. ขนาด 25 cm. ขนาด 30 cm.
ตอบ เนื่องจากเสาเข็มเราเป็นไมโครไพล์ ซึ่งไมโครแปลว่าเล็ก  เราจึงมีการออกแบบเสาเข็มที่มีขนาดเล็ก แต่ designของเสาเข็มสามารถรับน้ำหนักได้สูงกว่าหรือเท่ากับขนาดเสาเข็มที่นิยมขายตามท้องตลาด ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเสาเข็มขนาด 30 cm.และเสาเข็มขนาด 24 cm. ทางลูกค้าออกแบบให้เสาเข็มมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ 35-40 ตัน/ต้น แต่ทางเราออกแบบให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กกว่าที่ทางลูกค้าออกแบบ ซึ่งการรับน้ำหนัก 35-40 ตัน/ต้นเท่ากัน เสาเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่า แล้วทำไมลูกค้าต้องเสียเงินแพงกว่าขณะที่เสาเข็มขนาด 30 cm.มีกำลังรับน้ำหนักเท่ากับเสาเข็มขนาด 24 cm.

6. เสาเข็มสปันไมโครไพล์ มอก.397-2524และ มอก.397-2562 มีราคาแตกต่างกันหรือไม่
ตอบ ราคาเท่าเดิม

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top