งานซ่อมแซมฐานรององค์พระ (อ.เบตง จ.ยะลา)

ซ่อมแซมฐานรององค์พระ
Asset 2

งานซ่อมแซมฐานรององค์พระ (อ.เบตง จ.ยะลา)

โครงสร้างฐานรององค์พระ 4 ชั้น พื้นที่ 6,500 ตารางเมตร อายุ 10 ปี
รองรับองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน)
ความเสียหายเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าว
การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นแตกร้าว รวมความยาว 100 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น รวมพื้นที่ 540 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ซ่อมแซมโครงสร้างคาน รวมความยาว 110 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน

ซ่อมแซมฐานรององค์พระ

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top