งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

Asset 2

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 72 เมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 10 จุด รวมพื้นที่ 18 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 27 จุด รวมพื้นที่ 293 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและคานแตกร้าว จำนวน 10 จุด รวมความยาว 33 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection)
– ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า รวมพื้นที่ 921 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน

รงงานผลิตด้ายจ.ลพบุรี

 

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top