ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

Asset 2

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 72 เมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 10 จุด รวมพื้นที่ 18 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 27 จุด รวมพื้นที่ 293 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและคานแตกร้าว จำนวน 10 จุด รวมความยาว 33 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection)
– ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า รวมพื้นที่ 921 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 90 วัน

รงงานผลิตด้ายจ.ลพบุรี

 

Share this post
Scroll to Top