ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

งานซ่อมแซม AQUARIUM (ชลบุรี)

งานซ่อมแซม AQUARIUM (ชลบุรี)

AQUARIUM ชลบุรี
Asset 2

งานซ่อมแซมAQUARIUM (ชลบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,000 ตารางเมตร
(เฉพาะส่วนที่ซ่อมแซมโครงสร้าง)
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 33 จุด รวมพื้นที่ 41.0 ตารางเมตรโดยวิธีการเท (Placing)
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 18 จุด รวมพื้นที่ 10.5 ตารางเมตรโดยวิธีการฉาบ (Patching)
– ซ่อมแซมโครงสร้างพื้น รวมจำนวน 26 จุด รวมความยาว 49.5 เมตรโดยวิธีการกรีดหยอด
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

 

AQUARIUM ชลบุรี

Share this post
Scroll to Top