งานซ่อมแซม AQUARIUM (ชลบุรี)

AQUARIUM ชลบุรี
Asset 2

งานซ่อมแซมAQUARIUM (ชลบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,000 ตารางเมตร
(เฉพาะส่วนที่ซ่อมแซมโครงสร้าง)
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 33 จุด รวมพื้นที่ 41.0 ตารางเมตรโดยวิธีการเท (Placing)
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 18 จุด รวมพื้นที่ 10.5 ตารางเมตรโดยวิธีการฉาบ (Patching)
– ซ่อมแซมโครงสร้างพื้น รวมจำนวน 26 จุด รวมความยาว 49.5 เมตรโดยวิธีการกรีดหยอด
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

 

AQUARIUM ชลบุรี

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top