งานตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้ จ.ขอนแก่น

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้ จ.ขอนแก่น
Asset 2

งานตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้ จ.ขอนแก่น
– งานที่ปรึกษาตรวจสอบโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข พร้อมทำการซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเพื่อสามารถใช้งานอาคารได้อย่างปลอดภัย
– อาคาร 4 ชั้นโครงสร้างเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข 3,800 ตร.ม.
– งานที่ซ่อมแซมแก้ไข
เปลี่ยนโครงสร้างเสาและคานเหล็กรูปพรรณที่เสียรูปแล้วตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
เสริมโครงสร้างเสาและคานเหล็กรูปพรรณตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ซ่อมแซมพื้นและผนังให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามแบบเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

ลักษณะความเสียหายก่อนการสำรวจตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไข

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงานเพลิงไหม้ จ.ขอนแก่น

Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top