ตรวจสอบตึกแถว 10 คูหา

ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Asset 2

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีอายุการใช้งานประมาณ 50 ปี โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องการต่อเติมเพิ่มชั้นและเปลี่ยนแปลงการใช้งานเป็นอาคารหอพัก โดยทำการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ประกอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้งานโครงสร้างอาคาร เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ตรวจสอบวิเคราะห์ ตึกแถว 10 คูหา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top