ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

จัดบูธ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

จัดบูธ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

จัดบูธ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
Asset 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางสยาม เอ็นจิเนียฟอรั่ม ได้มีโอกาสไปจัดบูธที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และได้ชี้แจง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างของ เสาเข็มสปันไมโครไพล์ แบบมีหัวต่อ และ แบบไม่มีหัวต่อ ตามมาตรฐานมอก. ให้แก่วิศวกร ผู้รับเหมา และเจ้าของกิจการ ที่มาร่วมฟังการบรรยาย เรื่องชนิดของเสาเข็ม , การตรวจสอบเสาเข็มและปัญหาเกิดจากเสาเข็ม บรรยายโดย อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การตอบรับและให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทางบริษัทฯ จะเดินหน้าให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเสาเข็มสปันไมโครไพล์ต่อไป และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณต่อลูกค้า ตลอดจนส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

 

Share this post
Scroll to Top