ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

ซ่อมแซมศาลากลางน้ำ จ.ชลบุรี
Asset 2

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1.5 เมตร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 7.5 เมตร เป็นศาลากลางน้ำ
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา (เสาตอม่อ) จำนวน 12 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ20จ.ชลบุรี

 

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top