ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

ซ่อมแซมศาลากลางน้ำ จ.ชลบุรี
Asset 2

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1.5 เมตร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 7.5 เมตร เป็นศาลากลางน้ำ
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว
– ซ่อมแซมโครงสร้างเสา (เสาตอม่อ) จำนวน 12 ต้น โดยวิธีการเท (Placing)
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ20จ.ชลบุรี

 

Share this post
Scroll to Top