ตรวจสอบบ้านพักอาศัย

ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
Asset 2

ถนนบางนา-ตราด กม.6  สมุทรปราการ

บ้านพักอาศัย 2 หลัง แบ่งเป็นอาคาร A และอาคาร B โดยแต่ละอาคารมีชั้นใต้ดิน ต้องการเพิ่มโครงเหล็กเพื่อวาง sola cell ที่ดาดฟ้า โดยอาคารมีรอยแตกร้าวที่พื้นและคานเป็นจำนวนหนึ่ง โดยการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเสนอแนวทางแก้ไข ให้สามารถใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top