ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ตรวจสอบบ้านพักอาศัย

ตรวจสอบบ้านพักอาศัย

ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
Asset 2

ถนนบางนา-ตราด กม.6  สมุทรปราการ

บ้านพักอาศัย 2 หลัง แบ่งเป็นอาคาร A และอาคาร B โดยแต่ละอาคารมีชั้นใต้ดิน ต้องการเพิ่มโครงเหล็กเพื่อวาง sola cell ที่ดาดฟ้า โดยอาคารมีรอยแตกร้าวที่พื้นและคานเป็นจำนวนหนึ่ง โดยการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเสนอแนวทางแก้ไข ให้สามารถใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย
Share this post
Scroll to Top