ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร พาณิชย์ 3 ชั้น

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
Asset 2

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ขนาดโดยประมาณกว้าง 11.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 11.40 เมตร มี 3 ชั้น ก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในเป็นพื้นไม้และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นโครงหลังคาไม้ เนื่องจากสภาพอาคารใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่มีแบบโครงสร้างอาคาร จึงดำเนินการว่าจ้างบริษัทสยาม เรมีดี จำกัด เพื่อสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ตรวจสอบโครงอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

Share this post
Scroll to Top