ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร พาณิชย์ 3 ชั้น

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
Asset 2

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ขนาดโดยประมาณกว้าง 11.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 11.40 เมตร มี 3 ชั้น ก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในเป็นพื้นไม้และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นโครงหลังคาไม้ เนื่องจากสภาพอาคารใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่มีแบบโครงสร้างอาคาร จึงดำเนินการว่าจ้างบริษัทสยาม เรมีดี จำกัด เพื่อสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย ตรวจสอบโครงอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top