ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน จังหวัดปทุมธานี

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
Asset 2

อาคารสำนักงานเทศบาล ขนาดโดยประมาณกว้าง 11.25 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 11.00 เมตร มี 2 ชั้น ก่อสร้างมาเป็นประมาณ 50 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในเป็นพื้นสำเร็จรูปและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นโครงหลังคาเหล็ก เนื่องจากสภาพอาคารปัจจุบันใช้งานมาเป็นเวลานาน และมีรอยแตกร้าวบนพื้นในส่วนต่อเติม จึงดำเนินการว่าจ้างบริษัทสยาม เรมีดี จำกัด เพื่อสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

Share this post
Scroll to Top