ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้น ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
Asset 2

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อาคารมีขนาดโดยประมาณ กว้าง 27.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร สูง 18.25 เมตร อายุอาคารประมาณ 30 ปี โดยที่ทางผู้ว่าจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการใช้น้ำหนักบรรทุกจร 1,000 กก./ตร.ม. บริเวณพื้นที่โรงงาน จึงว่าจ้างบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ให้ทำการสำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

 

 

 

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top