ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้น ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
Asset 2

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อาคารมีขนาดโดยประมาณ กว้าง 27.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร สูง 18.25 เมตร อายุอาคารประมาณ 30 ปี โดยที่ทางผู้ว่าจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการใช้น้ำหนักบรรทุกจร 1,000 กก./ตร.ม. บริเวณพื้นที่โรงงาน จึงว่าจ้างบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ให้ทำการสำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

 

 

 

 

Share this post
Scroll to Top