ตรวจสอบโรงละคร

ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง)
Asset 2

ถนนราชินี กรุงเทพ

    อาคารสูง 5 ชั้น อายุการใช้งานประมาณ 55 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีแบบโครงสร้างของอาคาร
จึงทำการสำรวจตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต วัดขนาดโครงสร้างต่าง ๆ สำรวจฐานรากและความยาวของเสาเข็ม เพื่อจัดทำแบบโครงสร้าง

ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top