ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ตรวจสอบโรงละคร

ตรวจสอบโรงละคร

ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง)
Asset 2

ถนนราชินี กรุงเทพ

    อาคารสูง 5 ชั้น อายุการใช้งานประมาณ 55 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีแบบโครงสร้างของอาคาร
จึงทำการสำรวจตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต วัดขนาดโครงสร้างต่าง ๆ สำรวจฐานรากและความยาวของเสาเข็ม เพื่อจัดทำแบบโครงสร้าง

ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง) ถนนราชินี กรุงเทพ
Share this post
Scroll to Top