ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
Asset 2

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ

    ตึกสูง 46 ชั้น ถนนสุขุมวิท อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรอยแตกร้าวที่ผนังชั้นใต้ดิน ต้องการทราบกำลังของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป จึงให้ทำการสำรวจตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร กำลังของคอนกรีต กำลังของเหล็ก ความคงทนของคอนกรีต แนวโน้มการเกิดสนิมในเหล็กเสริม ตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต และความเสียหายของอาคาร

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
Share this post
Scroll to Top