ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
Asset 2

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ

    ตึกสูง 46 ชั้น ถนนสุขุมวิท อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรอยแตกร้าวที่ผนังชั้นใต้ดิน ต้องการทราบกำลังของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป จึงให้ทำการสำรวจตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร กำลังของคอนกรีต กำลังของเหล็ก ความคงทนของคอนกรีต แนวโน้มการเกิดสนิมในเหล็กเสริม ตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต และความเสียหายของอาคาร

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น
Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top