ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น

ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
Asset 2

เขตหลักสี่ กรุงเทพ

อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้นใช้สำหรับพักอาศัย ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตลวดอัดแรง ได้มีการฝังท่อร้อยสายไฟเอาไว้ในพื้น โดยการทดสอบการรับน้ำหนักของพื้น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น
Share this post
Scroll to Top