ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
Asset 2

เราใส่ใจดูแลทุกท่านให้เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 เพื่อเป็นสวัสดิการ และตรวจโรคอาชีวอนามัยตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวีธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ.2547 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

~ We are the best companies ~

 

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

 

 

Share this post
Scroll to Top