ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ทีมงาน สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดทำ “Face Shield” เพื่อมอบให้แด่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่คาดแคลน

ทีมงาน สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ได้ร่วมกันจัดทำ “Face Shield” เพื่อมอบให้แด่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่คาดแคลน

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป
Asset 2

ทีมงาน สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยบุคลากรแพทย์ฝ่าฟันวิกฤต โดยได้ร่วมกันจัดทำ “Face Shield” เพื่อมอบให้แด่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อเป็นกำลังในการรักษาผู้ป่วย โรค COVID-19
สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ห่วงใยทุกท่านเหมือนคนในครอบครัว

โรงพยาบาลดอนมดแดง
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลตากใบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
โรงพยาบาลลำพูน
โรงพยาบาลสิโรรส สาขาปัตตานี
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
โรงพยาบาลสุไหงปาดี

ขอขอบคุณ : โรงพยาบาลสุรินทร์ , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โรงพยาบาลตากใบ , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ , โรงพยาบาลลำพูน , โรงพยาบาลสิโรรส สาขาปัตตานี , โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก , โรงพยาบาลสุไหงปาดี , โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ , โรงพยาบาลขอนแก่น

Share this post
Scroll to Top