ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

Asset 2

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายงานไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

Share this post
Scroll to Top