ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562
Asset 2

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี ตามกฎกระทรวงการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

บริษัท สยาม ไมโครไพล์ ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป  จัดให้มีการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post
Scroll to Top