ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Asset 2

หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovatiom And Technology Assistance Program : ITAP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมที่โรงงาน สยามไมโครไพล์ เพื่อปิดโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติ” เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

 

ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post
Scroll to Top