เสริมฐานราก โรงจอดรถ

Asset 2

จากการสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า เสาเข็มเดิมในตำแหน่งดังภาพไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารได้ จึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งอยู่บนชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคาร และป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) หลังจากนั้นจึงทำการถ่ายน้ำหนักจากเดิมสู่ฐานรากใหม่ เพื่อหยุดยั้งการทรุดตัวของอาคาร และเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคารเป็นการถาวร

เคสดังกล่าวทางบริษัทได้ทำการติดตั้งเสาเข็มสปันไมโครไพล์โดยระบบตอก (MICRO DRIVEN PILE:MDP) จำนวน 2 ต้น ชนิดต่อเชื่อม ความยาวประมาณ 17 เมตร หรือจนได้กำลังการรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 15 ตันต่อต้น พร้อมทำการถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากที่เสริมใหม่(PRELOAD) และยกปรับระดับอาคารให้ได้ระดับโดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเกิดความเสียหาย

Share this post
Scroll to Top