ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

เสริมฐานรากบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (31 ต้น)

เสริมฐานรากบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (31 ต้น)

Asset 2

การสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า ฐานรากของอาคารที่ดำเนินการแก้ไข เสาเข็มเดิมคือ #เสาเข็มเดี่ยว (เสาเข็มต้นเดียว) ทุกฐานราก ซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วการออกแบบฐานรากต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ น้ำหนักของอาคารที่ลงสู่ฐานรากแต่ละฐาน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการ #ทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT)
บริษัทได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES จำนวนเสาเข็มทั้งสิ้น 31 ต้น โดยติดตั้งโดยระบบกด (HYDRAULIC COMPRESSION PILES:HCP.) จำนวน 28 ต้น และติดตั้งโดยระบบตอก (MICRO DRIVEN PILE:MDP.) จำนวน 3 ต้น ความยาวประมาณ 15-16 เมตร ให้ฐานรากมีความยาวของเสาเข็มให้หยั่งถึงชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารรวมถึงยกปรับระดับอาคารที่มีการทรุดเอียงประมาณ 30 เซนติเมตร ให้ได้ดิ่งและระดับ และป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) แล้วจึงทำการถ่ายน้ำหนักสู่ฐานรากชุดใหม่ เพื่อหยุดยั้งการทรุดตัวของอาคาร

Share this post
Scroll to Top