ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ผลงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขึ้น 0.50 เมตร

ผลงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขึ้น 0.50 เมตร

Asset 2
     จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิมจากการทำงาน พบว่า ตำแหน่งแก้ไขดังกล่าวเสาเข็มเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารเดิมได้ และตำแหน่งเสาเข็มบางตำแหน่งเยื้องศูนย์อยู่ริมฐานรากอาคาร จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอาคารเกิดการทรุดตัวและเอียง จึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารและป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) แล้วจึงทำการถ่ายน้ำหนักจากเดิมสู่ฐานรากใหม่ เพื่อหยุดยั้งการทรุดตัวของอาคารและเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคารเป็นการถาวร
     บริษัทจึงได้ทำการเสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร ณ หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ 5 จ.ปทุมธานี จำนวนเสาเข็มทั้งสิ้น 22 ต้น โดยติดตั้งเสาเข็มโดยระบบกด (HYDRAULIC COMPRESSION PILES:HCP.) พร้อมทั้งทำการยกปรับระดับอาคารให้อยู่ในระดับและยกอาคารสูงเพิ่มเติม 0.50 ม. โดยไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเกิดความเสียหาย
Share this post
Scroll to Top