ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

เสริมฐานราก และยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 1.25 เมตร

เสริมฐานราก และยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 1.25 เมตร

Asset 2

จากการสำรวจ ฐานรากอาคารเดิมเป็นไม้เสาเข็มสั้น ความยาวเสาเข็มจึงหยั่งไม่ถึงชั้นดินดาน ส่งผลให้อาคารเดิมทรุดตัวลง

ทางบริษัทจึงดำเนินการแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จำนวน 21 ต้นด้วยระบบกดด้วยแม่แรงไฮโดรลิค ความยาว 15-16 เมตร เพื่อให้เสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินดาน และดำเนินการยกปรับระดับอาคารสูงขึ้น 1.25 ม. โดยที่ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเกิดความเสียหาย

Share this post
Scroll to Top