ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ผลงานแก้ไขฐานราก บ้านทรุดทั้งหลัง (27ต้น) และยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร จ.เพชรบุรี

ผลงานแก้ไขฐานราก บ้านทรุดทั้งหลัง (27ต้น) และยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร จ.เพชรบุรี

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
Asset 2
     บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปทำการแก้ไขฐานรากบ้านทรุดและยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิม พบว่า เสาเข็มเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารเดิมได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอาคารเกิดการทรุดตัวและเอียง วิศวกรบริษัทสยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัดจึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารและป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) แล้วจึงทำการถ่ายน้ำหนักจากเดิมสู่ฐานรากใหม่ เพื่อหยุดยั้งการทรุดตัวของอาคารและเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคารเป็นการถาวร

     การดำเนินงานเสริมเสาเข็มและฐานรากของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานทุกประการ และในการเสริมเสาเข็มและฐานรากครั้งนี้ ได้ทำการถ่ายน้ำหนัก( PRELOAD) จึงมั่นใจได้ว่าเสาเข็มที่เสริมใหม่สามารถรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างแน่นอนและการแก้ไขปัญหาด้วยการเสริมเสาเข็มและฐานรากใหม่ครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของอาคาร

การเสริมเสาเข็มและฐานรากนี้ได้ดำเนินการตามหลักวิศวกรรม และได้เผื่อค่าความปลอดภัยไว้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า (SAFETY FACTOR = 2.0)
Share this post
Scroll to Top