ยกโบสถ์ เสริมฐานรากและยกปรับระดับโบสถ์ วัดมารีย์สมภพ ยกขึ้น 1.8 เมตร

วัดมารีย์สมภพ
Asset 2

การยกโบสถ์ เสริมฐานราก วัดมารีย์สมภพ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยสยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าจ้างคณะกรรมการดูแลฝ่ายก่อสร้างมิสซังโรมันคาทรอริกกรุงเทพฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ ทำงานในส่วนการเสริมฐานรากและยกปรับระดับ โดยเหตุผลในการบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ครั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก เมื่อช่วงระยะเวลาประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคมของแต่ละปี บ่อยครั้งทางวัดมารีสมภพเกิด อุทกภัยมีน้ำที่เคลื่อนตัวจากภาคเหนือลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเสนา ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของวัด ทำให้วัดและบริเวณชุมชนพื้นที่โดยรอบได้รับความผลกระทบเสียหายอย่างหนัก อีกนัยหนึ่งเหตุผลที่ทางวัดต้องการยกวัดให้สูงขึ้น คือเพื่อต้องการให้วัดมารีสมภพมีความสำคัญทางด้านจิตใจต่อคริสต์ศาสนิกชนราวกับว่ามีจิตใจที่สูงส่ง

ก่อนการเสริมฐานรากและยกปรับระดับ ทางวิศวกรมีการออกแบบในส่วนของตัวขนาดแม่แรงที่จะทำการยก โดยวาง Layout ให้ปลอดภัยในการทำงาน เพราะอาคารค่อนข้างใหญ่ เมื่อพิจารณาทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ถึงขั้นตอนการยกปรับระดับ โดยทางผู้ว่าจ้างต้องการให้ยกสูงถึงระดับ 1.8 เมตร

ในการทำงานในครั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างวัดมารีสมภพมีขนาดใหญ่และอายุของวัดเก่าแก่กว่า 63 ปี ทำให้การทำงานจะต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยมีวิศวกรหลายท่านดูแลกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิด และวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กด ?️?️?️ ?️?️?️?️ ที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ ^^
https://line.me/R/ti/p/%40siamengineer
? งานเล็ก งานใหญ่ งานง่าย งานยาก โทรเลยที่เดียวจบ?
☎Tel: 02-691-8454-55 , 086-459-0533
?Email : siam_eng@yahoo.com
ID Line : @siamengineer

วัดมารีย์สมภพ
วัดมารีย์สมภพ
วัดมารีย์สมภพ
วัดมารีย์สมภพ
วัดมารีย์สมภพ
Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top