ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

รายละเอียดเครื่องจักรตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 200 mm. และขนาด 240 mm.

รายละเอียดเครื่องจักรตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 200 mm. และขนาด 240 mm.

สปันไมโครไพล์
Asset 2

เสาเข็มที่ออกแบบให้สามารถทำงานในพื้นที่แคบ จะต้องมีปั้นจั่นที่มีขนาดและความสูงไม่เกิน 3.2 m. และใช้ตุ้มตอกที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับขนาดของเสาเข็ม
– เครื่องจักร ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 200 mm. สูง 3.2 m. ยาว 3.5 m. กว้าง 1.5 m. น้ำหนักลูกตุ้ม 1.2 ตัน
– เครื่องจักร ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 240 mm. สูง 3.7 m. ยาว 4 m. กว้าง 1.5 m. น้ำหนักลูกตุ้ม 2 ตัน

Share this post
Scroll to Top