ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคอนกรีต ตามความเหมาะสม
กับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคอนกรีต ตามความเหมาะสม
กับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม

ซ่อมโครงสร้าง
Asset 2

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคอนกรีต…เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการซ่อมแซมคอนกรีตอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง นอกจากจะต้องดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วต้องพิจารณาการนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมด้วย

มาตรฐานผลิตเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี เพราะหมายถึงมีมาตรฐานในการผลิต มีมาตรฐานในการเลือกใช้วัสดุนำมาผลิต มีมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น TIS ย่อมาจาก Thai Industrial Standards หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ ISO ย่อมาจาก International Standards Organization คือ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

การนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม เป็นเรื่องหลักที่ต้องคำนึงถึง หากไม่เหมาะสมก็จะส่งผลถึงคุณภาพการซ่อมแซมด้วย เช่น หากต้องการซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็กแต่เลือกใช้วัสดุที่เป็นลักษณะน้ำปูนเหลว น้ำปูนอาจไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปตามรอยแตกร้าวขนาดเล็กให้เต็มพื้นที่ได้ จึงต้องเลือกใช้วัสดุประเภท อีพอกซีเรซิน(Epoxy Resin) ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำ ทำให้สามารถแทรกซึมเข้าไปอุดรอยแตกร้าวและมีแรงยึดเกาะที่ดีกว่าด้วย และอีกหนึ่งตัวอย่างคือ หากต้องการซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ที่สามารถเทเข้าที่ได้โดยง่ายด้วยวัสดุซ่อมแซมเดียวกับคอนกรีต แต่จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือจะต้องไม่เปลี่ยนรูปร่างและขนาดหลังจากการเทในระหว่างการก่อตัวและการบ่ม จึงเป็นการง่ายและประหยัดกว่าที่ใช้ในการฉาบ เป็นต้น

Recent Posts

Sep 05, 2019
ยกปรับระดับโบสถ์ วัดมารีย์สมภพ อ.เสนา จ.อยุธยา ยกขึ้น 1.80 เมตร

Aug 23, 2019
งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร 6 ชั้น

Sep 22, 2017
ซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน อ.สามพราน

Sep 22, 2017
การทำงานในพื้นที่อับอากาศ

Sep 22, 2017
การตรวจสอบโครงสร้างมีการตรวจสอบและทดสอบอะไรบ้าง ?

Share this post
Scroll to Top