ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

สยามเรมีดี ร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร งานซ่อมแซมโครงสร้าง กับทาง ซีแพค เอสบี แอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น

สยามเรมีดี ร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร งานซ่อมแซมโครงสร้าง กับทาง ซีแพค เอสบี แอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น

Asset 2

การอบรม และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร งานซ่อมแซมโครงสร้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับทางบริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ว่าด้วยการร่วมมือ การยกปรับระดับความสามารถทางด้านบุคลากร และผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซ฿่งผู้บรรายายภายในงาน เป็นชาวญี่ปุ่นจาก SHO-BOND & MIT

Share this post
Scroll to Top