ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561
Asset 2

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป นำโดย ทีมผู้บริหาร นายราชัญ สาสะเน (ที่ 5 จากซ้าย) นายธีรยุทธ์ ปิยะอารมณ์รัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวีระพล ยืนยาว (ที่ 3 จากซ้าย) นายนิวัฒน์ เตียรถ์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) นายศิริชัย เกริกกิตติกุล (ซ้ายสุด) และนายชำนาญ ดวงจรัส (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับหน่วยงานการประปานครหลวง นำโดย นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการฝ่ายผลิตและส่งน้ำ (ที่ 5 จากขวา) นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง (ที่ 4 จากขวา) นายไพโรจน์ สอนทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ (ที่ 2 จากขวา) นายทวีศักดิ์ งามวาจา ผู้อำนวยการผ่ายวางแผนและพัฒนาการผลิตระบบส่งและจ่ายน้ำ (ขวาสุด) จัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี โดยร่วมกับ ฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ การประปานครหลวง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 24- 27 กันยายน 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวงเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของโครงสร้างต่าง ๆ ในระบบผลิตน้ำประปา ให้ความรู้โดยโดย นายชำนาญ ดวงจรัส นายปรัชญา นามปาน และนายสุชาติ ถิ่นทิพย์ วิศวกร จากสยามเอ็นจิเนีย กรุ๊ป

 

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

 

Share this post
Scroll to Top