ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมมีบริการด้านใดบ้าง?

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมมีบริการด้านใดบ้าง?

สปันไมโครไพล์
Asset 2

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป มีบริการด้านใดบ้าง?

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด

 • ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาอาคารทรุด , บ้านทรุด ,ส่วนต่อเติมทรุด
 • วิเคราะห์สาเหตุ การแตกร้าวและทรุดเอียงของอาคาร ผนัง เสา คาน และโครงสร้างอื่น ๆ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ยกปรับระดับอาคาร และโครงสร้างทรุดประเภททั้งขนาดใหญ่ และเล็ก อาทิ สะพาน อาคารพาณิชย์ โบสถ์ วัด ฯลฯ
 • ออกแบบเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างเพื่อปรับปรุง/ดัดแปลง การใช้อาคาร ทำแท่นฐานเครื่องจักรใหม่ในโรงงานที่กำลังผลิต
 • ทำเสาเข็ม Spun Micropile ชนิดพิเศษ แบบมีหัวต่อหน้าเพลท ในพื้นที่จำกัดเพื่อให้ได้ความยาวเสาเข็มและความสามารถในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้โดยการรับรองการรับน้ำหนักเสาเข็มทุกต้น
 • มีรายงานและหนังสือรับประกันผลงานที่ออกโดยบริษัทฯ และเซ็นต์รับรองโดยวิศวกร
 • บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนไว้กับ สภาวิศวกร ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 0053/44
 • บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 3382 สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด เป็นสมาชิคของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน หมายเลขสมาชิก 228/61
 • บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับใบ CERTIFICATE จากบริษัทก่อสร้าง ชั้นนำของประเทศ ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง 2 ปีซ้อน 2016-2017

บริษัท สยาม เรมีดีจำกัด

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่มีปัญหา อาทิ คอนกรีตเพดานหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม
 • เสา คาน คอนกรีตแตกร้าว เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม น้ำรั่วซึมตามรอยแตกร้าวของโครงสร้าง
 • การตรวจสอบโครงสร้าง เพื่อปรับปรุงการใช้อาคารหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคาร
 • การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อยืนยันความแข็งแรง
Share this post
Scroll to Top