ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

Asset 2

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 คูหา กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,900 ตารางเมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 15 ต้น ดิน รวมความยาว 23 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 4 จุด รวมความยาว 18 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 9 จุด รวมพื้นที่ 79 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

อาคารพาณิชย์ (พหลโยธิน)1

 

Share this post
Scroll to Top