อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

Asset 2

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 คูหา กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,900 ตารางเมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 15 ต้น ดิน รวมความยาว 23 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 4 จุด รวมความยาว 18 เมตร โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 9 จุด รวมพื้นที่ 79 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

อาคารพาณิชย์ (พหลโยธิน)1

 

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top