ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมคอนกรีต

เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมคอนกรีต

ซ่อมโครงสร้าง
Asset 2

เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จึงจะได้งานที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยจากการดำเนินงาน
ตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ในการสกัดคอนกรีต (Concrete Removal) จำเป็นต้องสกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก โดยจะต้องกำจัดคอนกรีตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรีตที่แกร่ง ซึ่งบางครั้งอาจต้องสกัดคอนกรีตจนถึงแนวเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเลยแนวเหล็กเสริมคอนกรีตก็ได้

การสกัดคอนกรีตด้วยวิธีแรงกระแทกเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป การสกัดด้วยการใช้แรงกระแทกจะทำให้คอนกรีตแตกเป็นก้อนใหญ่และมีรอยร้าวในเนื้อคอนกรีตมาก และไม่สามารถควบคุมรอยแตกร้าวได้ ต้องใช้วิธีการสกัดด้วยมือ หรือสกัดที่มีแรงกระแทกไม่เกิน 12 กิโลกรัม ช่วยแต่งผิวที่เกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ (Micro Cracking)
การสกัดโดยวิธีแรงกระแทก มีหลากหลายวิธี เช่น
1.การการสกัดโดยวิธีใช้แรงดันน้ำ
2.Presplitting Methodsการสกัดคอนกรีตด้วยการใช้อุปกรณ์ Hydraulic Splitter
3.การสกัดโดยวิธีพ่นทราย (Sandblasting)
4.การสกัดด้วยการพ่นอนุภาคโลหะ (Shotblasting)

Share this post
Scroll to Top