แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

Asset 2

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 11 อาคาร ขนาดแต่ละอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 77 เมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ชั้น 1 ถึงชั้น 5 จำนวน 110 จุด โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 440 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 528 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน

อาคารพักอาศัย201120อาคาร20บางพลี

Share this post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top