ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

Asset 2

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

– อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 11 อาคาร ขนาดแต่ละอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 77 เมตร
– ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน
– การซ่อมแซมโครงสร้าง
ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ชั้น 1 ถึงชั้น 5 จำนวน 110 จุด โดยวิธีการเท (Placing)
ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 440 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching)
ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 528 ตารางเมตร โดยวิธีการทา
– ระยะเวลาการดำเนินงาน 150 วัน

อาคารพักอาศัย201120อาคาร20บางพลี

Share this post
Scroll to Top