ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61

Asset 2

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61 มาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ขับเคลื่อนองค์กรโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านพันธมิตรด้านธุรกิจ วิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีภาพลักษณ์ที่ดี สังคมให้การยอมรับและได้มาตรฐานอาชีพสร้างบ้าน ส่งให้ผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดี เนื่องจากสมาคมได้มีการคัดกรองสมาชิกโดยพิจารณาจากผลงานและความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคได้บ้านที่มีคุณภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  ด้วยวิสัยทัศน์  “รับสร้างบ้าน จะเป็นมืออาชีพที่ผู้บริโภควางใจ” ซึ่งทางบริษัทของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ผนวกกำลังกันภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด

 

 

 

Share this post
Scroll to Top