ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

ทั้งหมด

ทั้งหมด

สปันไมโครไพล์

คำถามที่พบบ่อย

มาตรฐานเสาเข็มสปันไมโครไพล์ฉบับมอก. 397-2524 และ มอก. 397-2562 มีความแตกต่างกันอย่างไร 1. ความแตกต่างระหว่างเสาเข็มฉบับเก่า มอก.397-2524 และ ฉบับใหม่ มอก.397-2562 ตอบ มอก.397-2524 มีรายละเอียดในเรื่องหัวต่อไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือต่อผู้บริโภค ว่าเสาเข็มที่ตอกนั้นมีหัวต่อหรือไม่มีหัวต่อ จนในที่สุดทางสมอ.จึงมีการปรึกษาหารือและจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงให้เป็นมอก.ฉบับใหม่ โดยยกมาตรฐานฉบับเดิมเป็นหลักซึ่งได้กำหนดรายละเอียดของเสาเข็มมอก.397-2562 ดังนี้1. เพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องหัวต่อ

Read More »
การฝึกอบรมตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

การฝึกอบรมตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร,ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของลูกจ้างและลูกค้า      

Read More »
Scroll to Top