ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

portfolio ผลงานตรวจสอบโครงสร้าง

portfolio ผลงานตรวจสอบโครงสร้าง

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงงาน 4 ชั้น ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

อาคารโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น อาคารมีขนาดโดยประมาณ กว้าง 27.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร สูง 18.25 เมตร อายุอาคารประมาณ 30 ปี โดยที่ทางผู้ว่าจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงการใช้น้ำหนักบรรทุกจร 1,000 กก./ตร.ม. บริเวณพื้นที่โรงงาน จึงว่าจ้างบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ให้ทำการสำรวจ ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย            

Read More »
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน จังหวัดปทุมธานี

อาคารสำนักงานเทศบาล ขนาดโดยประมาณกว้าง 11.25 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 11.00 เมตร มี 2 ชั้น ก่อสร้างมาเป็นประมาณ 50 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในเป็นพื้นสำเร็จรูปและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นโครงหลังคาเหล็ก เนื่องจากสภาพอาคารปัจจุบันใช้งานมาเป็นเวลานาน และมีรอยแตกร้าวบนพื้นในส่วนต่อเติม จึงดำเนินการว่าจ้างบริษัทสยาม เรมีดี จำกัด เพื่อสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย    

Read More »
ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร พาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ขนาดโดยประมาณกว้าง 11.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 11.40 เมตร มี 3 ชั้น ก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นภายในเป็นพื้นไม้และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นโครงหลังคาไม้ เนื่องจากสภาพอาคารใช้งานมาเป็นเวลานาน และไม่มีแบบโครงสร้างอาคาร จึงดำเนินการว่าจ้างบริษัทสยาม เรมีดี จำกัด เพื่อสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างอาคาร ณ ปัจจุบันและจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย          

Read More »
ตรวจสอบ

ตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารโรงเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารเรียน ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น และโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ อาคารมีขนาดโดยประมาณกว้าง 13.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร สูง 11.61 เมตร อายุอาคารประมาณ 40 ปี โดยที่ทางโรงเรียนฯ มีความประสงค์ที่จะรื้อกันสาดของอาคารออกทั้งหมด จึงว่าจ้างบริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ให้ทำการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคาร และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

Read More »
ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ตรวจสอบ ตึกสูง 46 ชั้น

ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ     ตึกสูง 46 ชั้น ถนนสุขุมวิท อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีรอยแตกร้าวที่ผนังชั้นใต้ดิน ต้องการทราบกำลังของวัสดุต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างต่อไป จึงให้ทำการสำรวจตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร กำลังของคอนกรีต กำลังของเหล็ก ความคงทนของคอนกรีต แนวโน้มการเกิดสนิมในเหล็กเสริม ตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต และความเสียหายของอาคาร

Read More »
ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น

ตรวจสอบ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้น

เขตหลักสี่ กรุงเทพ อาคารคอนโดมิเนียม ขนาด 7 ชั้นใช้สำหรับพักอาศัย ปัจจุบันกำลังก่อสร้าง อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตลวดอัดแรง ได้มีการฝังท่อร้อยสายไฟเอาไว้ในพื้น โดยการทดสอบการรับน้ำหนักของพื้น เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

Read More »
ตรวจสอบวิเคราะห์ บ้านพักอาศัย

ตรวจสอบบ้านพักอาศัย

ถนนบางนา-ตราด กม.6  สมุทรปราการ บ้านพักอาศัย 2 หลัง แบ่งเป็นอาคาร A และอาคาร B โดยแต่ละอาคารมีชั้นใต้ดิน ต้องการเพิ่มโครงเหล็กเพื่อวาง sola cell ที่ดาดฟ้า โดยอาคารมีรอยแตกร้าวที่พื้นและคานเป็นจำนวนหนึ่ง โดยการสำรวจตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และเสนอแนวทางแก้ไข ให้สามารถใช้อาคารได้อย่างปลอดภัยต่อไป

Read More »
ตรวจสอบโรงละคร (อาคารกลาง)

ตรวจสอบโรงละคร

ถนนราชินี กรุงเทพ     อาคารสูง 5 ชั้น อายุการใช้งานประมาณ 55 ปี อาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่มีแบบโครงสร้างของอาคารจึงทำการสำรวจตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต วัดขนาดโครงสร้างต่าง ๆ สำรวจฐานรากและความยาวของเสาเข็ม เพื่อจัดทำแบบโครงสร้าง

Read More »
ตรวจสอบวิเคราะห์ สะพานทางเข้าหมู่บ้าน

ตรวจสอบสะพานทางเข้าหมู่บ้าน

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี     สะพานช่วงเดี่ยว โครงสร้างเป็นระบบ Plank Girder สะพานมีการใช้งานมานาน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้างหมู่บ้านอีกฝั่งและใช้เป็นทางสัญจร โดยทำการสำรวจตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างสะพาน เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย

Read More »
Scroll to Top