ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

portfolio เสริมฐานราก

portfolio เสริมฐานราก

เสริมฐานราก และยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 1.25 เมตร

จากการสำรวจ ฐานรากอาคารเดิมเป็นไม้เสาเข็มสั้น ความยาวเสาเข็มจึงหยั่งไม่ถึงชั้นดินดาน ส่งผลให้อาคารเดิมทรุดตัวลง ทางบริษัทจึงดำเนินการแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็มสปันไมโครไพล์ จำนวน 21 ต้นด้วยระบบกดด้วยแม่แรงไฮโดรลิค ความยาว 15-16 เมตร เพื่อให้เสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินดาน และดำเนินการยกปรับระดับอาคารสูงขึ้น 1.25 ม. โดยที่ไม่ทำให้โครงสร้างเดิมเกิดความเสียหาย

Read More »

เสริมฐานรากบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (31 ต้น)

การสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า ฐานรากของอาคารที่ดำเนินการแก้ไข เสาเข็มเดิมคือ #เสาเข็มเดี่ยว (เสาเข็มต้นเดียว) ทุกฐานราก ซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วการออกแบบฐานรากต้องออกแบบให้มีความสอดคล้องกับ น้ำหนักของอาคารที่ลงสู่ฐานรากแต่ละฐาน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการ #ทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) บริษัทได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES จำนวนเสาเข็มทั้งสิ้น 31 ต้น โดยติดตั้งโดยระบบกด (HYDRAULIC COMPRESSION PILES:HCP.) จำนวน 28 ต้น และติดตั้งโดยระบบตอก (MICRO DR

Read More »

เสริมฐานราก โรงจอดรถ

จากการสำรวจ และการวิเคราะห์อาคารเดิมพบว่า เสาเข็มเดิมในตำแหน่งดังภาพไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารได้ จึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งอยู่บนชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคาร และป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) หลังจากนั้นจึงทำการถ่ายน้ำหนักจากเดิมสู่ฐานรากใหม่ เพื่อหยุดยั้งการทรุดตัวของอาคาร และเพิ่มกำลังรับน้ำหนักให้กับฐานรากอาคารเป็นการถาวร เคสดังกล่าวทางบริษัทได้ทำ

Read More »
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

ผลงานแก้ไขฐานราก บ้านทรุดทั้งหลัง (27ต้น) และยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร จ.เพชรบุรี

     บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปทำการแก้ไขฐานรากบ้านทรุดและยกปรับระดับสูง 0.50 เมตร ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิม พบว่า เสาเข็มเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารเดิมได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอาคารเกิดการทรุดตัวและเอียง วิศวกรบริษัทสยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัดจึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครง

Read More »

ผลงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ขึ้น 0.50 เมตร

     จากการสำรวจและการวิเคราะห์อาคารเดิมจากการทำงาน พบว่า ตำแหน่งแก้ไขดังกล่าวเสาเข็มเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารเดิมได้ และตำแหน่งเสาเข็มบางตำแหน่งเยื้องศูนย์อยู่ริมฐานรากอาคาร จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวอาคารเกิดการทรุดตัวและเอียง จึงได้ออกแบบแก้ไขโดยการเสริมเสาเข็ม SPUN MICROPILES และฐานรากให้มีความยาวของเสาเข็มหยั่งถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินดาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้โครงสร้างอาคารและป้องกันไม่ให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) แล้วจึงทำการถ่ายน้ำหนักจากเดิมส

Read More »
สะพาน ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

ยกปรับระดับ เสริมฐานราก สะพาน ตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างบ้าน อาคาร สะพาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก โดย สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างบ้าน อาคาร สะพาน ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก เรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อกระบวนการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพของบุคลากร ทุกท่าน เพื่อให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพสูง และเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าทุกท่าน ควบคุมงานและดำเนินงานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ วุฒิวิศวกร,สามัญวิศวกร ,ภาคีวิศวกร ,ผู้ช่วยวิศวกร ,ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แ

Read More »
สะพานข้ามทางรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี

เลื่อนสะพานข้ามทางรถไฟ จังหวัดอุบลราชธานี

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งในด้าน งานเสริมฐานราก ยกสะพาน แก้ไขโครงสร้างสะพาน โบสถ์ วัด บ้าน อาคาร ทรุดตัว และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี บุคลากรทุกท่านล้วนมีประสบการณ์การทำงานและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกคน รับประกันผลงาน 5 ปี* – บริษัทได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขทะเบียนที่ 0053/44– ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาสาขาอุตสาหกรรมก่อสร้างกับศูนย์ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง หมายเลข 3382– ได้รับ Certificate Safety and Environmental จาก

Read More »
สะพานยางตลาด

ยกปรับระดับ เสริมฐานราก สะพานยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างอาคาร มีหลักกระบวนการทำงานทางวิศวกรรม ที่มีความซับซ้อนสูง และอาศัยความเชี่ยวชาญของวิศวกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร ต้องปรับแก้ไขฐานรากเก่าให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างให้มากขึ้น บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน งานเสริมฐานรากและยกปรับระดับโครงสร้างอาคาร บ้าน สะพานทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ได้มีการออกแบบกระบวนการทำงาน ที่มีความละเอียดรอบคอบสุง ทำให้ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจต่อลูกค้าทุกท่านมาโดยตลอด &#82

Read More »
งานเลื่อนสะพานข้ามแม่น้ำตรัง

เลื่อนสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ดำเนินการเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2016

สองภาพนี้เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ก่อนการเลื่อนสะพาน และหลังการเลื่อนสะพานบริษัท สยามเอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมฐานราก และยกปรับระดับอาคาร ได้รับการติดต่อจากลูกค้ามาว่า ลูกค้าประสบปัญหาสะพานข้ามแม่น้ำเลื่อน เนื่องจากมีเรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ชนเข้ากับตัวราวสะพานข้ามแม่น้ำตรัง ทางเราได้ทำการสำรวจ บนสะพานที่มีความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 300 เมตร กว้าง 9 เมตร โดยมีช่วงข้ามแม่น้ำกลางสะพานช่วงละ 30 เมตรจำนวน 6 ช่วง แต่ละช่วงหนักประมาณ500 ตัน โดยที่โครงสร้างสะพาน ช่วงกลางแม่น้ำ เ

Read More »
งานเสริมฐานความแข็งแรงและยกปรับระดับอาคาร 6 ชั้น

ยกปรับระดับอาคาร 6 ชั้น เสริมฐานรากอาคาร

เสริมความแข็งแรงของฐานราก และยกปรับระดับอาคารให้เหมาะสมกับอาคารที่สร้างใหม่กดเสาเข็มสปันไมโครไพล์ มาตรฐานมอก. 397-2524 ด้วยระบบไฮดรอลิก (Hydraulic)ดำเนินการโดย วิศวกรมืออาชีพ จาก สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ควบคุมงานและดำเนินงานโดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ วุฒิวิศวกร,สามัญวิศวกร ,ภาคีวิศวกร ,ผู้ช่วยวิศวกร ,ผู้ควบคุมงาน (โฟร์แมน) รวม 32 ท่านพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม “เราดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศ และด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า” เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามข้อ

Read More »
Scroll to Top