ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

portfolio ซ่อมแซมโครงสร้าง

portfolio ซ่อมแซมโครงสร้าง

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน)

อาคารสำนักงาน 4 ชั้น (พหลโยธิน) – อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 3 คูหา กว้าง 16 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,900 ตารางเมตร – ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน – การซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้างเสา จำนวน 15 ต้น ดิน รวมความยาว 23 เมตร โดยวิธีการเท (Placing) ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 4 จุด รวมความยาว 18 เมตร โดยวิธีการเท (Placing) ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน

Read More »

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี)

งานซ่อมแซมโรงงานผลิตด้าย (จ.ลพบุรี) – อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 72 เมตร – ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน – การซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้างคาน จำนวน 10 จุด รวมพื้นที่ 18 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching) ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 27 จุด รวมพื้นที่ 293 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching) ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นและคานแตกร้าว จำนวน 10 จุด รวมคว

Read More »

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี)

แฟลตเอื้ออาทร 11 อาคาร (บางพลี) – อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 11 อาคาร ขนาดแต่ละอาคาร กว้าง 18 เมตร ยาว 77 เมตร – ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานานและเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าวหลุดร่อน – การซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ชั้น 1 ถึงชั้น 5 จำนวน 110 จุด โดยวิธีการเท (Placing) ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น จำนวน 22 จุด รวมพื้นที่ 440 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching) ติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า จำนวน 22 จ

Read More »
AQUARIUM ชลบุรี

งานซ่อมแซม AQUARIUM (ชลบุรี)

งานซ่อมแซมAQUARIUM (ชลบุรี) – อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1 เมตร พื้นที่ใช้งานประมาณ 1,000 ตารางเมตร (เฉพาะส่วนที่ซ่อมแซมโครงสร้าง) – ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน – การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว – ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 33 จุด รวมพื้นที่ 41.0 ตารางเมตรโดยวิธีการเท (Placing) – ซ่อมแซมโครงสร้างเสา ผนัง และพื้น รวมจำนวน 18 จุด รวมพื้นที่ 10.5 ตารางเมตรโดยวิธ

Read More »
ซ่อมแซมศาลากลางน้ำ จ.ชลบุรี

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี)

ซ่อมเสาศาลากลางน้ำ (จ.ชลบุรี) – อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น พื้นยกสูง 1.5 เมตร กว้าง 5.0 เมตร ยาว 7.5 เมตร เป็นศาลากลางน้ำ – ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอาคารเป็นเวลานาน และการกัดกร่อนของน้ำที่มีสารเคมี (ซัลเฟต) ปะปน – การซ่อมแซมโครงสร้าง และทาวัสดุป้องกันผิว – ซ่อมแซมโครงสร้างเสา (เสาตอม่อ) จำนวน 12 ต้น โดยวิธีการเท (Placing) – ระยะเวลาการดำเนินงาน 45 วัน  

Read More »
ซ่อมแซมฐานรององค์พระ

งานซ่อมแซมฐานรององค์พระ (อ.เบตง จ.ยะลา)

งานซ่อมแซมฐานรององค์พระ (อ.เบตง จ.ยะลา) โครงสร้างฐานรององค์พระ 4 ชั้น พื้นที่ 6,500 ตารางเมตร อายุ 10 ปี รองรับองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 14.29 เมตร น้ำหนักประมาณ 40 ตัน) ความเสียหายเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม เนื่องจากคุณภาพคอนกรีตและระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อย ทำให้คอนกรีตแตกร้าว การซ่อมแซมโครงสร้าง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นแตกร้าว รวมความยาว 100 เมตรโดยวิธีการฉีดอัด (Injection) ซ่อมแซมโครงสร้างท้องพื้น รวมพื้นที่ 540 ตารางเมตร โดยวิธีการฉาบ (Patching) ซ่อมแซมโครงสร้างคาน รวม

Read More »
งานซ่อมแซมโครงสร้าง อำเภอสามพราน

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน อ.สามพราน

งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงาน อ.สามพราน อาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น ใช้เป็นอาคารสำนักงาน ณ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โครงสร้างทั่วไปเป็นระบบ เสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดอาคารโดยประมาณ กว้าง 11.00 เมตร ยาว 24.40 เมตร ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือ เกิดสนิมเหล็ก และมีคอนกรีตกะเทาะร่อน ซึ่งมีสาเหตุดังนี้ 1. คุณภาพของผิวคอนกรีตเสื่อมสภาพบริเวณที่เสียหาย 2. มีความชื้นใต้อาคารสูง 3. ระยะหุ้มเหล็กเสริมน้อย 4. คอนกรีตหลุดร่อนเนื่องจากสนิมเหล็ก ผลกระทบที่ตามมาจะเกิดการลุกลามและขยายบริเวณการเป

Read More »
Scroll to Top