ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

มาตรฐานวัตถุดิบ

small-47
สปันไมโครไพล์

มาตรฐานวัตถุดิบ

• การควบคุมคุณภาพ ปูน
• การควบคุมคุณภาพหินและทราย
• การควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป

การควบคุมคุณภาพปูน

การทดสอบหากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต

 1. นำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วใส่แบบลงไปในแบบครึ่งหนึ่ง
 2. ใช้เหล็กแท่งกลมตำลงในแบบ 25 ครั้ง (ให้ทั่ว)
 3. เทคอนกรีตลงในกรวยทดลองให้เต็มแล้วใช้เหล็กแท่งกลมตำลงไปอีก 25 ครั้ง (ตำลงไปที่ความลึกครึ่งหนึ่งของแบบ)
 4. ทำการปาดหน้าปูนให้เรียบ
 5. เมื่อคอนกรีตแข็งตัวนำคอนกรีตที่ได้มาเข้าเครื่อง Compression machine เพื่อทดสอบการหากำลังรับแรงอัดของคอนกรีต
spun06

การวัดความหนืดของคอนกรีต

 1. สุ่มคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วจากโม่มาประมาณ 2 กระป๋องปูน มาเตรียมไว้เพื่อการทดสอบ
 2. เตรียมอุปกรณ์   ถาดดรองคอนกรีต,เหล็กแท่งกลมและกรวยทดลอง 
 3. นำคอนกรีตที่เตรียมมาเทใส่กรวยทดลองประมาณครึ่งกรวยทดลอง
 4. ใช้เหล็กแท่งกลมตำลงในกรวยทดลอง 25 ครั้ง (ให้ทั่ว)
 5. เทคอนกรีตลงในกรวยทดลองให้เต็มแล้วใช้เหล็กแท่งกลมตำลงไปอีก 25 ครั้ง (ความลึกครึ่งหนึ่งของกรวยทดลอง)
 6. ทำการปาดหน้าปูนให้เรียบ
 7. ค่อยๆยกกรวยทดลองขึ้น (โดยการจับที่หูทั้ง 2 ข้าง)
 8. วางกรวยทดลองไว้ข้างคอนกรีต (ดังรูป)

9. นำไม้บรรทัดหรือระดับน้ำวางบนกรวยทดลอง (ดังรูป)

10. นำไม้บรรทัดวัดระยะจากผิวหน้าของคอนกรีตจุดที่ต่ำสุด ถึงขอนไม้บรรทัดโดยให้ไม้บรรทัดตั้งฉากกับระดับน้ำและอ่านค่าที่ได้ และทำการจดบันทึก

หมายเหตุ : ความสูงที่วัดได้ให้เปรียบเทียบค่าดังนี้ Spec. = 5 ± 1 ซม.

 อธิบาย

           3 cm. = NG
           4 cm. = OK
           5 cm. = OK
           6 cm. = OK
           7 cm. = NG

กรณีได้ค่าน้อยกว่า 4 cm. = NG ให้เติมน้ำเล็กน้อย และวัดค่าให้อยู่ใน Spec. ในกรณีที่ได้ค่ามากกว่า 7 cm. ให้ทำการเติมปูนซีเมนต์ทีละน้อยลงใน Mixing ที่กำลังโม่ แล้ววัดค่าให้อยู่ใน Spec.

spun08

การควบคุมคุณภาพหินและทราย

 1. มาตรฐานการกำจัดความชื้นในหินและทราย โดยการเข้าเครื่องอบ น้ำหนักก่อนและหลังอบของหินละทรายความแตกต่างต้องน้อยกว่า 1 เปอร์เซนต์
 2. นำหินหรือทรายที่ต้องการวัดค่า เทลงในถาดเครื่อง Sieve test ที่เตรียมไว้ ในชั้นบนสุดให้หมด
 3. ทำการเปิดเครื่อง Sieve test ให้ทำงาน 2 นาที
 4. นำเอาหินหรือทราย ที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละถาดมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกค่าลงในตาราง (Check sheet) เพื่อนำไปคำนวณ
 5. นำเอาค่าที่ได้มาทำการคำนวนหาค่าสัดส่วน เพื่อเปรียบเทียบกับ ค่ามาตราฐาน
 6. ส่งผลการ test ให้วิศวกรโรงงาน ตรวจสอบค่าที่ได้ และอนุมัติในการนำไปใช้งาน
 7.  

การควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป

ตรวจสอบทางกายภาพ วัดเส้นผ่านศุนย์กลาง ความยาว ความหนา ของเสาเข็มเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ออกแบบ
สปันไมโครไพล์
Scroll to Top