ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

กิจกรรม

กิจกรรม

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม จำกัด ได้รับการรับรองเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายงานไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

Read More »

สยามเรมีดี ร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร งานซ่อมแซมโครงสร้าง กับทาง ซีแพค เอสบี แอนด์เอ็ม ไลฟ์ไทม์โซลูชั่น

การอบรม และฝึกปฏิบัติ หลักสูตร งานซ่อมแซมโครงสร้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับทางบริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ว่าด้วยการร่วมมือ การยกปรับระดับความสามารถทางด้านบุคลากร และผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ซ฿่งผู้บรรายายภายในงาน เป็นชาวญี่ปุ่นจาก SHO-BOND & MIT

Read More »
อบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ระดับหัวหน้างานในทุกๆแผนก

การฝึกอบรมความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ระดับหัวหน้างานทุกๆแผนก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และตระหนักในความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในการทำงานไม่ว่าเป็นงานเล็ก งานใหญ่การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นอย่างแรก เพื่อความปลอดภัยมั่นคงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง สยาม เอ็นจิเนียกรุ๊ป จัดให้มีการอบรมเจ้

Read More »

สยามเรมีดี ในเครือสยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จับมือ SCG โดย CPAC ร่วมลงนาม MOU เพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการก่อสร้าง

    สยามเรมีดี ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จับมือ SCG โดย CPAC ร่วมลงนาม MOU เพิ่มศักยภาพและบูรณาการด้านการก่อสร้าง บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป นำโดยทีมผู้บริหาร นายนิวัฒน์ เตียรถ์สุวรรณ ประธานกรรมการ (ที่4 จากซ้าย) นายชำนาญ ดวงจรัส (ที่ 3 จากซ้าย) นายราชัญ สาสะเน (ที่ 2 จากซ้าย) และนายธีรยุทธ์ ปิยะอารมณ์รัตน์ (ซ้ายสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ CPAC ในเครือ SCG นำโดย นายชูโชค ศิวะคุณากร Construction Solution Director (ที่ 3 จากขวา) นายชนะ ภูมีVicePr

Read More »

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61

สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ในเครือ สยามเอ็นจิเนียกรุ๊ป เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาชิกเลขที่ 228/61 มาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ขับเคลื่อนองค์กรโดยให้ความสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านพันธมิตรด้านธุรกิจ วิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ มีภาพลักษณ์ที่ดี สังคมให้การยอมรับและได้มาตรฐานอาชีพสร้างบ้าน ส่งให้ผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ดี เนื่องจากสมาคมได้มีการคัดกรองสมา

Read More »
สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561

สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป ร่วมกับ หน่วยงานการประปานครหลวงจัดงานการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงถังเก็บน้ำใส 10 สถานี ตั้งแต่วันที่ 24- 26 กันยายน 2561 บริษัท สยาม เรมีดี จำกัด ในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป นำโดย ทีมผู้บริหาร นายราชัญ สาสะเน (ที่ 5 จากซ้าย) นายธีรยุทธ์ ปิยะอารมณ์รัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวีระพล ยืนยาว (ที่ 3 จากซ้าย) นายนิวัฒน์ เตียรถ์สุวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) นายศิริชัย เกริกกิตติกุล (ซ้ายสุด) และนายชำนาญ ดวงจรัส (ที่ 3 จากขวา) ร่ว

Read More »
รับมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จาก THAI TAKENAKA

รับมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จาก THAI TAKENAKA

รับมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย จาก THAI TAKENAKA ทางบริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม มีความภาคภูมิใจ และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2560 (2 ปีซ้อน) (การตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์) ให้กับทางบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในการพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไป และหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านอีกในโอกาสต่อๆไป    

Read More »
รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN ACTIVITY) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN ACTIVITY) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

รับเกียรติบัตร อุตสาหกรรมสีเขียว (GREEN ACTIVITY) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สยาม ไมโครไพล์ จำกัด บริษัทในเครือ สยาม เอ็นจิเนีย กรุ๊ป เนื่องในโอกาสที่ได้ใบรับรอง เป็นบริษัท ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อุตสหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Read More »
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเปิดอาคาร บริษัท บุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเปิดอาคาร บริษัท บุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลเปิดอาคาร บริษัท บุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับบริษัท บุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่เรียนเชิญบริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลเปิดอาคารและศูนย์อาหาร เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมาค่ะ บริษัท สยาม เอ็นจิเนีย ฟอรั่ม ขออวยพรให้ บริษัท บุญ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด กิจการรุ่งเรือง ประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะ                  

Read More »
Scroll to Top