ตอกเสาเข็ม, ซื้อเสาเข็ม , แก้ไขอาคารทรุด เสริมฐานรากอาคาร 02-6918454-55, 0864590533 , 0804325656 , 0959091430

ตรวจสอบ/ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 0869088979 , 0618196845 , 0853503364

BLOG รับแก้ปัญหาบ้านทรุด ตึกทรุด ตรวจสอบอาคาร ซ่อมโครงสร้าง ซ่อมเสา คานร้าว เสาเข็ม Micropile

BLOG
ตึกทรุด

ข้อมูลทางเทคนิคเบื้องต้นของเสาเข็มหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง
หรือทั่วไปเรียก สปันไมโครไพล์ บริษัท สยาม ไมโครไพล์ จำกัด

1. มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้มาก หรือไม่น้อยกว่าท่อเหล็กที่ใช้ในปัจจุบัน 2. คอนกรีตถูกทำให้แน่น (compaction) โดยการใช้แรงเหวี่ยงขนาด 30 G มวลคอนกรีตจึงมีมวลความหนาแน่นสูงมากกว่าเสาเข็มแบบอื่นๆทั่วๆไป จึงมีความทึบน้ำสูงและทนทานต่อการกรัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีมาก 3. มีน้ำหนักเบา เนื่องจากมีรูปหน้าตัดแบบกลมกลวง 4. ผลิตออกมาเป็นท่อนสั้นๆ เพื่อให้สามารถขนย้ายได้โดยง่ายโดยใช้แรงงานคน และสามารถขนย้ายเข้าสู่สถานที่ทำงานที่คับแคบได้ 5. ออกแบบรอยต่อเชื่อมให้มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าตัว

อ่านต่อ »
ซ่อมแซมโครงสร้าง

ฝีมือช่างในการซ่อมแซมคอนกรีต

ฝีมือช่าง …. เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากและสำคัญมากกับการซ่อมแซมคอนกรีตให้มีมาตรฐาน และคุณภาพดี เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน จะต้องมีช่างที่มีความเข้าใจในงาน มีฝีมือช่างที่ดี ผ่านการอบรมการทำงานและประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงจะได้งานที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยจากการดำเนินงานด้วย ตัวอย่าง เช่น ในการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตโดยวิธีการเท จะต้องมีการเข้าแบบเพื่อเท หากการเข้าแบบไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้น้ำปูนไหลออกได้เพราะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ต้องสามารถไหลเข้าแบบได

อ่านต่อ »
ซ่อมโครงสร้าง

เครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมคอนกรีต

เนื่องจากงานซ่อมแซมโครงสร้างเป็นลักษณะงานเฉพาะด้าน จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จึงจะได้งานที่มีคุณภาพดี และมีความปลอดภัยจากการดำเนินงาน ตัวอย่าง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ในการสกัดคอนกรีต (Concrete Removal) จำเป็นต้องสกัดคอนกรีตเดิมที่เสียหายออก โดยจะต้องกำจัดคอนกรีตที่ไม่ดีออกให้หมดจนถึงเนื้อคอนกรีตที่แกร่ง ซึ่งบางครั้งอาจต้องสกัดคอนกรีตจนถึงแนวเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเลยแนวเหล็กเสริมคอนกรีตก็ได้ การสกัดคอนกรีตด้วยวิธีแรงกระแทกเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป การสกัดด้วยการใช้แรงกระแทก

อ่านต่อ »
ซ่อมโครงสร้าง

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคอนกรีต ตามความเหมาะสม
กับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซม

วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมคอนกรีต…เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการซ่อมแซมคอนกรีตอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง นอกจากจะต้องดูมาตรฐานผลิตภัณฑ์แล้วต้องพิจารณาการนำมาใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายและวิธีการซ่อมแซมด้วย มาตรฐานผลิตเป็นสิ่งแรกที่ต้องมี เพราะหมายถึงมีมาตรฐานในการผลิต มีมาตรฐานในการเลือกใช้วัสดุนำมาผลิต มีมาตรฐานการทดสอบและรับรองคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น TIS ย่อมาจาก Thai Industrial Standards หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ »
แก้ไขบ้านทรุด

วิธีการตรวจสอบบ้านทรุดด้วยตนเองเบื้องต้น

วิธีการตรวจสอบบ้านทรุด แก้ไขบ้านทรุด บ้านทรุด บ้านร้าว แก้ไขบ้านทรุด ปัญหาหนักอกของคนรักบ้าน ปัญหาอย่างหนึ่งของบ้านที่ปลูกบนชั้นดินอ่อน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ก็คือ การทรุดตัวแตกร้าวที่เกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆของตัวบ้าน ทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกไม่สบายใจ กังวลว่าการทรุดตัวแตกร้าวที่เห็นนั้นมันร้ายแรงขนาดไหน จะทำให้บ้านพังหรือเปล่า การที่จะวินิจฉัยว่า อาการที่ปรากฏนั้นว่ามันจะขนาดไหนนั้น ก็ยากที่จะฟันธงลงไปว่าจะร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง แม้ผู้วินิจฉัยจะเป็นวิศวกรก็เถอะ รอยแตกร้าวที่เห็น

อ่านต่อ »
สปันไมโครไพล์

รายละเอียดเครื่องจักรตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาด 200 mm. และขนาด 240 mm.

เสาเข็มที่ออกแบบให้สามารถทำงานในพื้นที่แคบ จะต้องมีปั้นจั่นที่มีขนาดและความสูงไม่เกิน 3.2 m. และใช้ตุ้มตอกที่มีน้ำหนักเหมาะสมกับขนาดของเสาเข็ม – เครื่องจักร ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 200 mm. สูง 3.2 m. ยาว 3.5 m. กว้าง 1.5 m. น้ำหนักลูกตุ้ม 1.2 ตัน– เครื่องจักร ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาด 240 mm. สูง 3.7 m. ยาว 4 m. กว้าง 1.5 m. น้ำหนักลูกตุ้ม 2 ตัน

อ่านต่อ »
Scroll to Top